Soha nem volt könnyű megnyerni egy női szívet. Milyenek voltak a férfiak a középkorban, és hogyan érték el, hogy elismerést szerezzenek kedvesüktől?

Udvarlás középkori módban

A középkori romantika a legmerészebb képzeletet is felülmúlja. A nőt a plátói szerelem tárgyának tekintették, amiért a legőrültebb tettekig is el lehetett menni. Elmondjuk, hogyan nyerték el korábban kedvesük tetszését, és hogy az ilyen bravúrok után mindig sikerült-e elérniük a kölcsönösséget a férfiaknak.

A lovagok kódexe szerint a szerelmes harcos nagyobb bátorsággal és odaadással küzd, ha a szívében egy gyönyörű hölgy foglal helyet. Az érzésnek azonban mindenképpen osztatlannak kell lennie, hogy a célja az ellenség feletti győzelmet hozza a férfi számára. Ez a parancsolat gyakran váltott ki szerelmi háromszögeket egy nemes hölgy, férje és egy lovag között. De mivel a lovagnak semmi másra nem volt szüksége csak figyelemre, a férj általában nem bánta, hogy ilyen cselszövésbe vonják be.

Halálos harcok, elképzelhetetlen tettek segítségével is fokozták az érzéseket. Sőt, néha maguk a nők is belementek a játékba, és büszkeségük szórakoztatására kérték a lovagokat. Azt akarták, hogy azok vállaljanak kockázatot értük, ami ritkán volt összeegyeztethető az élettel. 

Égő láng – uzsonnára

Az egyik ilyen erőpróba az égő gyertyát evés volt. A férfiaknak ezt a hölggyel közös vacsora közben kellett megtennie annak bizonyítékául, hogy érdekében készen állnak a legmerészebb megpróbáltatásokra. Ennek ellenére nemcsak a lovagok, hanem a költők is kétségbeesett tetteket követtek el, és a felsőbb osztályok képviselői is gyakran egy nő iránti mindent elsöprő szerelem túszai és áldozatai lettek. 

Készen álltak mindenre, és még többre  is

Ulrich von Liechtenstein német költő nem annyira műveiről, mint inkább a múzsái iránti megszállottságáról ismert, amkiknek a szerelmi sorokat szentelte. A lovagi regények ihlette fiatalember beleszeretett egy nemes hölgybe – Lipót osztrák herceg feleségébe. Ahogy az várható volt, a kölcsönösség reménye nélkül, mégis készségesen teljesítette a nő minden szeszélyét.

Ulrich vizet vett, amelyben a hölgy kezet mosott, majd megitta. Szerelmes verseket küldött neki, és egyszer levágta a felső ajkát, mert az túl nagynak tűnt a nő számára. Ezek a tettek azonban több félelmet keltettek a hölgyben a fiatalembertől, mint a találkozási vágyat. Amikor a lány mégis beleegyezett hogy találkozzon vele, Ulrich annyira aggódott, hogy egy szót sem tudott kinyögni. Ezért a lány gyávának nevezte, aki méltatlan a lovagi címre.

Ez a sikertelen randevú arra késztette a fiatal férfit, hogy egy olyan nő nevében menjen a csatatérre, akinek a nevét nem tudta megnevezni. Így sikerült bekerülnie a legkiemelkedőbb harcosok listájára, de a hölgy érdeklődése elveszett. Ugyanakkor továbbra is levelezett vele, de csak a saját szórakoztatására. Így hát tréfásan megkérte, hogy szerelme jeléül vágja le a kisujját. Ezt a férfi megtette, és elküldte neki az ujját egy aranydobozban. Ulrichnak közben sikerült marsall rangot elérnie és 171 csatát megnyerni a szíve hölgye nevében, de soha nem nyerte el annak tetszését.

A nő később mégis úgy döntött, ad neki egy második esélyt. Azt mondta Ulrichnak, hogy késő este az ablakon lógó lepedőn osonjon be a kamrájába, és olvasson neki szerelmes verseket. A férfi kötelességtudóan teljesítette a lány akaratát, de amikor a hölgy hirtelen elengedte a lepedőt, a fiatalember végleg elvesztette a viszonosság reményét. A bukás kijózanítóan hatott, a már ötvenéves költő A hölgy szolgálata című önéletrajzának megírásával gondolta újra a múltját.

Szerelem a halál után

A keleti hagyományok gyakran magukban foglalják a többnejűséget, de a történelem ismer olyan eseteket, amikor a nagy uralkodók a sok nő társaságát elhanyagolták egyetlen nő kedvéért.

A Mongol Birodalom hercegeként Shah Jahan megvásárolta a piacon a 19 éves Mumtaz Mahalt, aki hűséges társa lett és segített neki a trónért folytatott harcban. Padisah lett, azaz Shah Jahan hivatalos feleségévé tette a lányt. Az évekig tartó szerelem 13 gyermeket hozott a házastársaknak, de a tizennegyedik gyermek születése során Mumtaz meghalt. A gyászoló sah úgy döntött, hogy megörökíti kedvese nevét a történelemben, és 22 év alatt felépítette a Tádzs Mahal sírját – amely ma a bolygó egyik legcsodálatosabb épülete. 

A nagylelkűség a fő érv

A középkor férfiai készek voltak kiüríteni pénztárcájukat, hogy eleget tegyenek szeretett asszonyuk legmerészebb szeszélyeinek. Ám a francia uralkodó, Bonaparte Napóleon kiemelkedett a többiek közül. Szeretett Josephine-ja megkérte, hogy adjon neki valami szerény és kézzel készített ajándékot a születésnapjára. A nagy gesztusokra hajlamos Napóleon meghódította Szicília szigetét, és születésnapi torta helyett azt ajándékozta kedvesének. Josephine tehát jelentős földbirtokos lett, ezentúl pontosabban megfogalmazva vágyait. 

A szeretet nagyobb erő, mint a vallás

A geopolitikai áldozatvállalás egyik legszembetűnőbb története VIII. Henrik angol király és Boleyn Anna királynő várasszonya közötti szerelmi viszony volt. A szerelmes Henrik, aki beleunt feleségébe Katalinba, körülnézett ideiglenes pótlást keresve, és közben élete szerelmébe botlott. Anna azonban nem sietett elfogadni az udvarlást, mert nem akart egy lenni a híres nőcsábász számos kedvence közül.

Körülbelül hat évig a lány távol tartotta magát a királytól, ami arra késztette Henriket, hogy elváljon a feleségétől és megkérje Anna kezét. De a vallási elvek nem tették lehetővé, hogy kétszer oltár elé álljon. A fáradhatatlan király azonban nem engedelmeskedett a pápának, és törvényt adott ki, amely nemcsak az állam, hanem az egyházi intézmény felett is megszilárdította a király hatalmát. Ennek eredményeként Henrik frigyet kötött Annával, és ezzel egy időben elhozta az anglikán egyház megjelenését.  Az angol király és Anna szerelmi történetét számos filmes alkotás testesíti meg. 

Forrás

Vélemény, hozzászólás?