Razija Szultán ügyes és előrelátó uralkodóként szerzett hírnevet, miután hatalmas mértékben hozzájárult a Delhi Szultanátus fejlődéséhez. Azonban minden eredmény ellenére uralkodásának története nagyon szomorúan ért véget. Hogyan sikerült egy nőnek a legnagyobb iszlám állam élére kerülnie a 13. században? Miért nem tudta az ország elfogadni azt a tényt, hogy tehetséges politikus uralkodott, és hogyan ért véget Razija Szultán élete?

Az első és utolsó szultán

A modern India területén található Delhi Szultanátust a szunnita Gurid-dinasztia alapította 1206-ban. A két kultúra keveredése egy új civilizáció kialakulásához vezetett, engedelmeskedve az iszlám törvényeinek. Hosszú ideig az ország hatalma a férfiaké volt, de 1236-ban minden megváltozott – a haldokló Iltutmish szultán lányát, Raziját nevezte ki a trón hivatalos utódjának, annak ellenére, hogy az iszlám állam kimondatlan törvényei szerint egyik fiának kellett volna trónra lépnie. Ettől a pillanattól kezdődött egy új fejezet a Delhi Szultanátus történetében, aminek nagyon tragikus vége lett. A külpolitikai eredményeiről híres Iltutmish szultán nemcsak országának szolgálatára, hanem gyermekeinek felnevelésére is nagy figyelmet fordított – három fia és egyetlen lánya, Razija gyermekkorától kezdve különféle tudományterületeket tanult, és számos hobbival rendelkezett, beleértve az íjászatot és a katonai ügyeket. De testvéreivel ellentétben Razija nagy potenciállal rendelkezett, aktívabban érdekelték az új dolgok, tehetségesebbnek mutatkozott különböző területeken, és mindig az apja kedvence volt. Amikor a lány felnőtt, Iltutmish gyakran magával vitte üzleti utakra és állami ülésekre, ráadásul Delhibel való távolléte idején kinevezte helyettesévé – akkoriban az ilyen helyzet nem zavarta különösebben az uralkodó társait, de Iltutmish halála után a helyét legidősebb fiának, Nasir ad-Din Mahmudnak kellett átvennie. De akkor hogyan került Razija a trónra, és miért lett belőle tragédia?

A kezdetek

Hamarosan azonban a szultán legidősebb örököse meghalt. Am Iltutmish fia- aki a következő volt a trónutódlási sorban, apja szerint nem volt elég tehetséges az állam irányításához, ezért 1236-ban egyetlen lánya, Razija kapta meg a hatalmat. Sajnos ez a döntés nem tetszett a konzervatív török ​​nemességnek, és a szultán akarata ellenére ügyetlen fiát Rukn-ud-din Firuzot nevezték ki új uralkodónak. Ahogyan a Delhi Szultanát volt vezetője feltételezte, a fiú nem volt képes kormányozni az államot – nem sokkal a hatalomra kerülése után zavargások és polgári viszályok törtek ki az országban, Delhiben kirobbantak a belső konfliktusok is. Jelentős szerepet játszott ezekben az eseményekben Sah-Turkan, Rukn-ud-din Firuza édesanyja, aki felismerve, hogy fia képtelen uralkodni az országban, remélte, hogy ő veheti a kezébe a hatalmat. Ehhez azonban meg kellett szabadulnia Razijától, akinek népszerűsége egyre növekedett az alattvalók köreiben. Sah-Turkan tervei nem váltak valóra, 1236 novemberében Delhi lakói már nyíltan támogatták Iltutmish szultán lányát, mert belátták, hogy a jelenlegi vezető uralkodása negatív következményekhez vezethet, és hamarosan anyjával együtt az egyik börtönbe száműzték, ahol később kivégezték őket.

Csodálták őt

Razija Szultán folytatni akarta apja politikáját, miközben nemcsak a külföldi kapcsolatokra fordított nagy figyelmet, hanem a – történészek szerint- jelentősen meg tudta emelni országa jólétének szintjét, fokozott figyelmet fordítva az oktatás, az orvostudomány, a közgazdaságtan, a tudomány és a művészet területére (egyes kutatók nagyra értékelik Razija oktatási tevékenységét, aki a költészet, a festészet és a színház lelkes csodálója volt). Ráadásul véres csaták tömege nélkül sikerült megőriznie befolyását – diplomáciai tehetségének köszönhetően a legtöbb konfliktus (országon belül és külföldön egyaránt) békésen megoldódott. Razija a társadalmi és a nemek közötti egyenlőség kérdéseire is nagy figyelmet fordított – az uralkodó arra törekedett, hogy a lakosság minden szegmense nemtől, kortól és gazdagságtól függetlenül hozzáférjen a szociális juttatásokhoz. Emellett példájával bebizonyította, hogy a nők bármely tevékenységi területen a férfiakkal egyenrangúan léphetnek fel. Tehát a trónra lépéskor Iltutmish lánya a szultán hagyományos ruhájába öltözött, amelyet korábban kizárólag férfiak viseltek, majd rendszeresen férfi ruhát viselt, fegyverekkel jelent meg nyilvánosan, személyesen vezetett katonai műveleteket, megtagadta a magányt a ház női részén, egyenlő alapon kommunikálva a férfiakkal. Még azt is elrendelte, hogy érméket verjenek a képével ezzel az aláírással: “A nők támogatása, a kor szeretője, Razija szultán, Shams ad-Din Iltutmish lánya”.

Így győzték le

Annak ellenére, hogy Delhi lakói őszintén szerették az igazságos és tehetséges uralkodót, Razijának sok ellensége volt. Sok döntése, és vágya a patriarchális életmód kialakult normáinak megsemmisítésére sértette a konzervatív muszlimokat, akik a viselkedését túlzott szabadságként és engedetlenségként fogták fel. Az etiópiai Jamal ad-Din Yakut kinevezése tanácsadóként pedig nem illett a nemességhez. Nagyon hamar ellenséges hangulatok kezdtek kialakulni az államban, és 1240 áprilisában Malik Ikhtiar-ud-din Altunia, Razija egyik közeli munkatársa felkelést indított ellene. Az uralkodó, ahogy azt a csapda felállítását tervező szeparatisták várták, úgy döntött, hogy személyesen vezet katonai hadjáratot, de csapatai elárulták. Őt elfogták, majd száműzték a Tabarkhind erődbe, ahol szoros ellenőrzés alatt tartották. Ezt követően azonban Malik Ikhtiar-ud-din Altunia nem kapott hatalmat – ehelyett Muizz ad-din Bahram-sah, Razija egyik öccse lépett trónra, akinek jelölését a török ​​zante támogatta. Mivel Razija nagy tekintélynek örvendett, akik nem értettek egyet a jelenlegi szultán jelöltségével, egy hadsereget összegyűjtve segítettek neki. Razija és férje katonai hadjáratra indult Delhibe, de hadának egy része megadta magát, így az egykori női szultánt legyőzték és elvitték.

A legendás Razija Szultán további sorsa innentől már nem ismert – az egyik változat szerint őt és férjét elfogásuk után másnap kivégezték. Úgy gondolják, hogy testvére félt a menesztett uralkodó növekvő befolyásától, és parancsot adott ki az azonnali meggyilkolásra, hogy elkerüljék a további próbálkozásait a törvényes hatalom visszaszerzésére. Egyes tudósok azonban úgy vélik, hogy a volt uralkodónak mégis sikerült elmenekülnie, felhasználva kapcsolatait Delhiben. Az elmélet szerint miután elmenekült, Razija az országban kóborolt, és egyszer betévelyedett az egyik helyi lakos házába, hogy ennivalót kérjen. A szerény csemege elfogyasztása után az asszony elaludt, a ház tulajdonosa pedig észrevette, hogy Razija drága ruhákban és ékszerekben van, ezért megölte és a testét a háza mellé temette. Így vagy úgy, Razija Szultán a középkori India történelmének egyik leghíresebb uralkodójává vált, és alig négy év vezetői ideje alatt hatalmas mértékben hozzájárult fejlődéshez és a jóléthez. Életrajzának kutatását a szakemberek a mai napig folytatják, tisztelegve eredményei és sikerei emléke előtt. Az ország lakói is rendszeresen emlékeznek rá, és tiszteletben tartják a legendás Razija örökségét, aki a társadalom patriarchális hagyományainak áldozata lett.

Forrás

Vélemény, hozzászólás?